SLUŽBY KUPUJÍCÍM

Jsme dynamicky se rozvíjející společnost, působící na znojemském realítním trhu nemovitostí již 15. rokem.

KLIENTSKÝ SERVIS

Klientský servis
 • prohlídka nemovitosti s makléřem společnosti – v objednaném čase dostanete kompletní informace o nemovitosti
 • poskytnutí kompletních informací včetně právních dokumentů souvisejícími s nemovitostí – vše k dispozici v RK
 • zajištění podkladů pro hypoteční financování – více v záložce Financování
 • zajištění znaleckého posudku pro účely daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • vypracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí a zajištění řádného a včasného zaplacení daně z převodu nemovitostí v zastoupení prodávajícího
 • organizace předání nemovitosti za účasti makléře společnosti a sepsání předávacího protokolu
 • asistence při přepisech energií - el.energie, plyn, voda – včetně přípravy potřebných převodních formulářů

PRÁVNÍ SERVIS

 • příprava smlouvy o smlouvě budoucí advokátem – řádně pojištěnou advokátní kanceláří, která plně odpovídá za kvalitu a právní validitu zpracovaných smluv
 • příprava kupní smlouvy advokátní kanceláří – řádně pojištěnou advokátní kanceláří, která plně odpovídá za kvalitu a právní validitu zpracovaných smluv
 • příprava svěřenecké smlouvy advokátní kanceláří – řádně pojištěnou advokátní kanceláří, která plně odpovídá za kvalitu a právní validitu zpracovaných smluv
 • správa kupní ceny na advokátním svěřeneckém účtu - úschově
 • organizace podpisů smluv včetně ověření podpisů účastníků
 • zajištění provedení změn vlastnického práva v katastru nemovitostí